Skimmelsvampe kan sprede sig via sporer

Skimmelsvampe danner enormt mange sporer.

Der kan ikke gives noget tal for, hvor mange sporer skimmelsvampe danner. Det afhænger af svampearten, væksthastigheden, og af hvor stor svampekolonien er.

Sporerne ser meget forskellige ud. Nogle er runde, andre aflange, nogle mørke, andre klare, nogle er nubrede, andre glatte osv.

Størrelsen varierer fra ca. 2 mikrometer (en mikrometer er en tusindedel millimeter) i diameter til omkring 20 mikrometer.

Sporerne er velegnet til spredning af svampen. Der er mange af dem, de er modstandsdygtige, og de er så små, at de let transporteres med luften. Som beskyttelse er sporevæggen belagt med lange proteinkæder. Desuden danner sporerne gifte for at undgå at blive ædt.

Svampesporer set i mikroskop ved 400 ganges forstørrelse
Vidste du, at...
der kan måles sporer alle steder på kloden og ganske højt op i atmosfæren. Sporer bliver først et problem, når koncentrationen bliver for høj.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".