Fordeling af sporer på værket

Med camnea-metoden opsamles sporerne på et filter. Alle sporer tælles, uanset om de er levende eller døde. Tallene bliver meget højere end ved biap-metoden. Ca. 30 gange højere. Derfor er det meget vigtigt, at man ikke sammenligner resultater fra forskellige målemetoder.


Resultatet af målingerne er, at der er få sporer i luften på kontorerne. Målingerne viser også, at der ikke er flere sporer på kontoret på et flisfyret værk end på et referenceværk.

Vejerum og udendørsluft har haft samme niveau af sporer. Det gælder dog ikke under vejningen, hvor der vil være flere sporer i luften pga. flishåndteringen. Det er almindeligt, at der er flere sporer i udendørsluft end inde i bygninger, så det målte resultat tyder på, at flisafvejningen og evt. overskydende flis virker som en sporekilde.

I kedelhallen på flisfyrede værker er der langt flere sporer end på referenceværkerne. Stjernen ved "kedelhal" på figuren fortæller, at der er statistisk sikkerhed for at niveauerne er forskellige og ikke blot er en tilfældighed.

Flislagrene er ikke vist på figuren. Resultatet er 300.000 sporer pr kubikmeter. Det er en meget høj koncentration, som kan medføre sundhedsgener og risiko for spredning til andre lokaler.

 


 

Kranen hvirvler hele tiden sporer op i luften
Vidste du, at...
der i gennemsnit er 300.000 sporer pr kubikmeter luft på et flislager.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".