Fyrmedflis.dk er betalt af Dansk Fjernvarmes F&U og lavet af Simon Skov fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Har du kommentarer, erfaringer eller spørgsmål er du velkommen til at maile til ssk@ign.ku.dk

Om siden

Denne hjemmeside er lavet for at formidle de vigtigste resultater fra forskningsprojektet ”flis og arbejdsmiljø”, som blev betalt af PSOmidlerne og udført af Skov & Landskab, KU og Institut for folkesundhed, AU. Dansk Fjernvarme bidrog til projektet og har betalt denne formidling. Det er formålet, at medlemmer af dansk Fjernvarme får en let tilgængelig information og biostøv, helbredseffekter og gode råd om indretning af et flisfyret varmeværk. Det er ikke formålet med siden at fremlægge en videnskabelig redegørelse. Af den grund er statistiske informationer placeret under ”forskning” eller helt udeladt. Ønsker man yderligere information om datamaterialet henvises til rapporten: Flis og arbejdsmiljø, som findes under ”artikelsamling”. Fotos og uddrag af siden må kun anvendes efter tilladelse.

Tekst: Simon Skov
Fotos: Simon Skov
Design: Iben Granum
Teknik: Søren Poulsen
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".