Fyrmedflis.dk er betalt af Dansk Fjernvarmes F&U og lavet af Simon Skov fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Har du kommentarer, erfaringer eller spørgsmål er du velkommen til at maile til ssk@ign.ku.dk
Kontakt
Har du spørgsmål ang. flis og biostøv så kontakt Simon Skov. Hvis spørgsmålet drejer sig om helbred, vil jeg sende dig videre til relevante læger. Du er også velkommen til at ringe, hvis du ønsker gode råd eller målinger på et flisfyret værk. Jeg deltager også gerne i projektfasen ved nybyggeri.

Kontaktinfo: Simon Skov ssk(at)life.ku.dk eller tlf. 40175040
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".