Træstøv

Træ består af et system af hule fibre, der er kittet sammen. Mikroskopisk set er strukturen åben, domineret af huller. Væggene knækker nemt og bliver til små lette støvpartikler. Fra møbelindustrien er det velbeskrevet, at træstøv påvirker helbredet. Støvet sætter sig i næsen og de øvre luftveje og kan i værste fald give kræft de pågældende steder.

Grænseværdien for træstøv er 1 mg/m3 (inhalerbart). Til sammenligning er grænseværdien for andet organisk støv 3 mg/m3 (totalstøv) og for mineralsk støv er den 5 mg/m3 (respirabelt støv).
Træstøv skal så vidt muligt begrænses ved kilden. Det vil sige ved udsugning og indkapsling af de processer som støver.

Træfiber i mikroskop
Vidste du, at...
træstøv er kræftfremkaldende og har en grænseværdi på kun 1 mg/kubikmeter luft.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".