Få gode vaner i den daglige drift

På hvert værk har man sine vaner og traditioner. Nogle er gode, andre dårlige – ofte er de svære at lave om på. I dette afsnit kan du få inspiration til gode vaner.

Ideerne er ikke nødvendigvis underbygget af videnskabelige resultater, men er samlet under besøg på flisfyrede værker i Danmark. Det er naturligvis vigtigt at tilpasse ideerne til forholdene på jeres værk. Erfaringen viser, at besværlige tiltag eller upraktiske indretninger ikke bliver brugt. I må lægge vægt på at få et godt arbejdsmiljø med lette og praktiske løsninger.

Skov & Landskab tilbyder at evaluere jeres værk og vaner. Ofte er det nødvendigt at se på indretningen og driften med fremmede øjne for at kunne se fordele og ulemper. Der er også mulighed for at få et mundtligt oplæg om arbejdsmiljø. Hør mere om mulighederne hos Simon Skov, ssk@life.ku.dk

Flisstakke kan dampe kraftigt
Vidste du, at...
der er så høj aktivitet af mikroorganismer i flisen, at den bliver varmet op og damper.
Også selvom flisen ikke damper, er der mikroorganismer i stakkene.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".