Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe

Skimmelsvampe kaldes ofte for ”mug”, hvilket er misvisende, da mug kun er én slægt ud af mange. Der bruges normalt latinske navne for disse forskellige svampe. Der er forskel på, hvor mange sporer de forskellige typer skimmelsvampe laver. Der er også forskel på, hvor skadelige sporerne er.

I flis er svampen Aspergillus fumigatus meget hyppig. Den er kendt som en særligt skadelig art, der kan medføre en lang række gener og sygdomme. Den er klassificeret som risikogruppe 2 organisme, pga. dens allergene effekt.

Skimmelsvampe afgiver en lang række stoffer til omgivelserne. Både skimmelsvampe og sporer kan danne gifte. Giftene har forskellige formål for svampen. F.eks. dannes penicillin for at dræbe de bakterier, der lever af det samme som svampen. Derved undgår svampen, at skulle konkurrere med bakterierne om føden. Andre gifte dannes, så svampen undgår at blive ædt.

Nogle af de stoffer, som skimmelsvampene afgiver, lugter, andre gør det ikke. Den velkendte lugt af kælder eller sommerhus stammer fra de skimmelsvampe, der vokser de pågældende steder.

Skimmelsvampe kan medføre store problemer, men også gøre stor gavn. Tænk bare på, at det er en skimmelsvamp, der danner penicillin, og at alverdens skimmeloste dannes af forskellige skimmelsvampe, der bliver tilsat ostene. Gær regnes også til skimmelsvampene, så vi kan takke skimmelsvampene for både brød, øl og vin.

Her ses et foto taget gennem mikroskop. Man ser en ”stilk”, der bærer et ”hoved”, hvorpå der dannes sporer i lange kæder. Sporerne frigøres nemt og svæver ud i luften.
Vidste du, at...
der er beskrevet over 70.000 forskellige skimmelsvampe, og der findes stadig nye.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".