Fyrmedflis.dk er betalt af Dansk Fjernvarmes F&U og lavet af Simon Skov fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Har du kommentarer, erfaringer eller spørgsmål er du velkommen til at maile til ssk@ign.ku.dk
Flis, biostøv, helbred og gode råd til varmeværker

Denne hjemmeside henvender sig til flisfyrede varmeværker - men andre flisbrugere er også velkomne. Her finder du informationer om det biostøv, der findes i forbindelse med flis. Du får også ideer til en hensigtsmæssig drift og indretning af et varmeværk.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (tidl. Skov & Landskab), Københavns Universitet og Institut for Folkesundhed, Århus Universitet har arbejdet med "Flis og arbejdsmiljø" i en årrække. Nu præsenteres resultaterne her på siden.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller undrer dig over noget på siden, så er du velkommen til at henvende dig. Se under "Kontakt".

Flis er et CO2-neutralt brændsel som både har miljø- og prismæssige fordele.
Vidste du, at...
flis er et godt levested for skimmelsvampe. Lagret flis er altid angrebet af skimmelsvampe. Svampene kan ikke ses, men deres aktivitet udvikler varme, som ofte kan mærkes.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".