Gode råd til indretning af værker

Skimmelsvampene spreder sig ved hjælp af luftstrømme fra lageret og andre områder med høj sporekoncentration til resten af værket. På denne side kan du se nogle af de typiske spredningsveje på et varmeværk. Læs siden med dit eget værk i tankerne.

Måske passer eksemplerne på siden ikke til dit værk, men sæt dig ind i tankegangen om, at enhver luftstrøm transporterer sporer. Gå så en tur, hvor du prøver at forestille dig, hvordan sporespredningen foregår, der hvor du arbejder.

Når værket er gennemgået og spredningsvejene er fundet, skal der findes effektive og billige løsninger, så sporespredningen forhindres. Ud fra indretningen og rutinerne på hvert værk, skal de bedst egnede løsninger findes. På disse side finder du forslag til løsninger. Forslagene skal tilpasses hvert værk, og måske er det helt andre ting, der skal til for at minimere sporeforureningen hos jer.

Det anbefales at holde et møde på hvert værk, hvor problemerne og løsningsforslagene diskuteres.

Aflæsningspladsen er en støvkilde
Vidste du, at...
en hensigtsmæssig indretning af værket er den bedste måde at bekæmpe biostøv.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".