Biostøv

Biostøv er en samlet betegnelse for støv med biologisk oprindelse. I forbindelse med biobrændsler består støvet dels af fine partikler fra brændslet, dels af partikler fra de mikroorganismer, som lever i brændslet. I forbindelse med flisfyring vil biostøvet bestå af træstøv, sporer fra skimmelsvampe og endotoxin fra de bakterier, der lever i flisen. Støvets sammensætning vil afspejle brændslets egenskaber og de organismer, der lever i det. For flis betyder det, at der er mere træstøv fra tørt flis end fra vådt flis, og at skimmelsvampesporerne er et større problem end endotoxin.

Ud over støvpartiklerne vil der udskilles forskellige typer af gasser fra brændslet og mikroorganismerne. Fra nåletræsflis vil der især være tale om terpener, som giver den karakteristiske ”granduft”. Fra mikroorganismerne udskilles organiske gasser, som oftest kaldes VOCer (Volatile organic compounts = flygtige organiske forbindelser).


Citron med kraftig angreb af skimmelsvamp.
Vidste du, at...
skimmelsvampe spreder sig med mikroskopiske sporer. Først når sporen er spiret og svampen har vokset sig stor, kan den ses. Vi kender skimmelsvampe fra fordærvede madvarer. 
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".