Brug værnemidler til spidsbelastninger

Ifølge arbejdsmiljøloven er åndedrætsværn en løsning, der kun skal bruges, når arbejdet ikke på andre måder kan udføres forsvarligt. Se Arbejdstilsynets vejledning.

Åndedrætsværn er især velegnet beskyttelse til kortvarige opgaver i stærkt forurenet luft, hvor de råd, der gives under ”daglig drift”, ikke er tilstrækkelige.

Under typisk arbejde med flis udsættes man for mange sporer i lang tid. Desuden udsættes man for ekstremt mange sporer i kortvarige spidsbelastninger, fx mens man graver i flisen. Det er fornuftigt at undgå spidsbelastningerne ved at bruge åndedrætsværn under de kritiske arbejdsfunktioner.

Der findes forskellige typer åndedrætsværn. Det er vigtigt at vælge det rigtige åndedrætsværn til et bestemt arbejde. Det skal genere så lidt som muligt og beskytte så meget som muligt.

Almindelige ”støvmasker” må bruges op til 3 timer om dagen. Hvis der bruges en motordrevet turboenhed, da op til en hel arbejdsdag, dog med passende pauser.

Vidste du, at...
åndedrætsværn kun er en egnet løsning til spidsbelastninger, hvor ”gode rutiner” og permanente indretninger ikke er gode nok.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".