Skimmelsvampe målt med Biap-metoden

Sporefordelingen er målt med Biap-metoden. Resultaterne ses på figuren. Det er helt tydeligt, at der er forskel på sporekoncentrationen i kedelhallen afhængigt af brændslet. Der er også forskel på værkstederne på gas og flisfyrede værker. På kontorerne er der omtrent samme sporekoncentration som i udendørsluften, og der er ikke forskel på flis og referenceværkerne. I kategorierne "lager", "håndtering" og "rengøring" findes der kun data fra flisværker. På lagrene er der rigtig mange sporer, ligesom håndtering af flis hvirvler mange sporer op i luften. Bemærk, at søjlerne går ud af skalaen på figuren. I mange tilfælde ligger sporeniveauet over målemetodens øvre grænse. Rengøring indeholder både fejning og spuling med vandslange. Begge dele medfører, at der er mange sporer i luften.

De 1000 cfu/kbm i kedelhallen på flisfyrede værker ligger på grænsen af det acceptable. Dvs. på nogle værker er luften fin og på andre er den for sporeholdig.


 

På lageret bør der bruges P3maske
Vidste du, at...
der ikke findes en grænseværdi for skimmelsvampe, der skal bare være så få som muligt.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".