Personbårne sporemålinger

Personbårne målinger viser, hvor mange sporer en ansat udsættes for. Målingerne er taget på en almindelig arbejdsdag og viser det gennemsnitlige antal sporer pr kubikmeter indåndingsluft. Det ses, at der er langt højere sporekoncentration omkring en ansat på et flisfyret værk end på et gasfyret værk. Det er helt tydeligt, at flisarbejdere udsættes for langt flere sporer end ansatte på konventionelle værker. Det viser sig således, at selv om ansatte sjældent er i direkte kontakt med flis, så påvirkes deres indåndingsluft af brændslet.


Sporer og støv måles i indåndingszonen
Vidste du, at...
en rask voksen indånder ca. 4 kubikmeter luft i timen ved stillesiddende arbejde.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".