Fyrmedflis.dk er betalt af Dansk Fjernvarmes F&U og lavet af Simon Skov fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Har du kommentarer, erfaringer eller spørgsmål er du velkommen til at maile til ssk@ign.ku.dk
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".