Arbejdstid og opgaver

Der er naturligvis stor forskel på, hvilke opgaver hver enkelt ansat løser. Her er arbejdsdagen for hhv. 115 flisarbejdere og 102 ansatte på gasfyrede værker regnet sammen til et gennemsnit.

Det ses, at opgaverne på de to typer værker ligner hinanden meget. Kun flishåndtering og lagertilsyn adskiller de to grupper. Dog har det været nødvendigt med en "diverse" kategori til referenceværkerne.

Det mest iøjnefaldende ved opgørelsen er de mange kontortimer. I gennemsnit er kontorarbejdet det mest tidskrævende for ansatte på varmeværker. Det betyder samtidig, at ansatte opholder sig i ren luft en stor del af ugens arbejdstimer.

Ansatte på flisfyrede varmeværker arbejder i gennemsnit 32 timer om ugen, mens ansatte på referenceværker arbejder 33 timer om ugen.

("#" betyder antal deltagere i arbejdstidsregistreringen)

Vidste du, at...
den gennemsnitlige arbejdstid på et flisfyret værk er 32 timer om ugen. Heri er ikke indregnet vagter mv.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".