Støv


Stationære målinger af støv viser, at der kun er ganske lidt støv på kontorer og i kedelhaller. Når flisfyrede og gasfyrede værker sammenlignes, er der cirka lige meget støv. På flislagrene er der lidt mere støv, men stadig på et lavt niveau. Det er altså ikke støv, som udgør en risiko på varmeværker.

Målingerne er taget under "normale" forhold. Det betyder, at fx rengøring med trykluft ikke indgår i måleserien. Både trykluft og fejning vil typisk støve langt mere, end loven tillader. 

Heldigvis er dette et sjældent syn
Vidste du, at...
træstøv er særligt skadeligt, og der tillades kun 1 mg/kbm luft.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".