Ingen problemer med endotoxin

Endotoxin formodes at have en kraftig helbredseffekt.

Resultaterne tyder på, at der er et meget lavt niveau af endotoxin på referenceværkerne og et lidt højere niveau på de flisfyrede værker.

Figuren viser, at der er ca. 3 gange så meget endotoxin på et flislager som i en kedelhal. Niveauerne er lave. Der findes ingen grænseværdi, men der er foreslået en acceptværdi på 50 EU, hvilket ligger langt over det, der er målt på flisfyrede værker.


 

Vidste du, at...
endotoxin under normale forhold ikke udgør nogen helbredsrisiko på et flisfyret varmeværk.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".