Lagerovervågning

Kameraovervågning af lageret begrænser antallet af lagerbesøg.

Man kan skære ned på de mange små kontrolbesøg på lageret ved at etablere videoovervågning. Sættes flere kameraer op kan man få et samlet overblik over lageret. Monitoren/skærmen kan f.eks. opstilles sammen med computerovervågningen af forbrændingsanlægget i et kontrolrum. Erfaringer fra værker med videoovervågning viser, at kameraerne kun sjældent skal støves af og iøvrigt virker upåklageligt.

Det er også muligt at overvåge lagerområdet gennem et vindue. Der kan sættes et godkendt vindue i væggen mellem lager og hal. Der er også gode erfaringer med at sætte et vindue i en sluse. Begge løsninger betyder, at antallet af lagerbesøg falder. Det medfører, at der spredes færre sporer ud på værket og hver enkelt ansat undgår de høje sporekoncentrationer, der er i luften på lageret.


Vidste du, at...
mange værker er glade for kamera på lageret. Vedligeholdelsen er minimal.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".