Sluser kan nedbringe sporekoncentrationen

Erfaringer og målinger tyder på, at en slusedør mellem kedelhal og lager er en god måde at begrænse spredningen af sporer ind i kedelhallen. Slusedøren forhindrer, at luften blæser direkte fra lageret og ind i hallen.

Slusen er billig af lave og på flere værker har man med glæde set, at behovet for rengøring i hallen er blevet mindre efter slusen er bygget.

På billedet til venstre ses en sluse på lagersiden af den oprindelige lagerdør. Slusen er lavet så lang, at der er plads til et vindue. Derfor kan alle inspektionsbesøgene udføres fra slusen. Dermed undgås mange lagerbesøg. Bemærk, at taget på slusen er lavet skråt, så det er "selvrensende". Når støvlaget "vokser op" til en vis højde, glider det direkte i tragten.

 

Sluse med vindue
Vidste du, at...
en sluse er en billig og effektiv forbedring.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".