Udendørslagre

Udendørs lagring af flis giver mulighed for opkøb af billig flis og gavner forsyningssikkerheden - men glem ikke de mange sporer fra skimmelsvampe, som spredes fra flisstakkene, når der læsses flis af eller graves i flisen.

Der er ikke lavet målrettede undersøgelser af spredningsafstanden, men den kraftige spore-forurening vil blæse med vinden og være til gene for evt. naboer.

Om udendørs lagring er lovligt afhænger af værkets placering og miljøgodkendelse, men på trods af en evt. godkendelse er der god grund til at planlægge arbejdet så ulemperne minimeres. Tænk på om vinden bærer hen over naboerne og vent med at grave i flisen til en regnvejrsdag, hvis det er muligt. Husk også at lukke døre og vinduer på værket.

Udendørslager ved boldbane og boliger
Vidste du, at...
så længe flisen ligger stille er sporespredningen begrænset.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".