Fuger

På mange værker er det konstateret, at der strømmer luft gennem utætte fuger. Det viser sig ved mørke støvfaner omkring revnerne. Især hvis utæthederne danner forbindelse mellem lageret og resten af værket, er det et problem.

Fuger skal være så tætte, at der ikke siver luft gennem dem. Ved at vedligeholde fuger evt. med elastisk fuge, kan man isolere f.eks. lagerluft fra luften i kedelhallen.

Især fuger mellem loft og væg har tendens til at smuldre, når bygningen bevæger sig. Også fuger mellem betonelementer kan falde ud og give uhensigtsmæssige luftstrømme.

Med røg kan man afsløre, om der er luftstrømme gennem utæthederne.

En gennemførsel helt uden fuge
Vidste du, at...
mange utætheder nemt kan stoppes med fugemasse.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".