Lagerdøren

På de fleste varmeværker er lagerdøren den eneste direkte forbindelse mellem lagerområdet og hallen. Målinger har vist, at i samme øjeblik man åbner lagerdøren, blæser sporeholdigt luft fra lageret gennem døren og ind i hallen. På grund af trykforskel mellem rummene vil der hurtigt blive spredt store mængder sporer. En sluse er måske løsningen på problemet.

Enten på lagersiden eller på kedelhalsiden kan man bygge en tæt kasse omkring den eksisterende branddør. Med en sluse er der aldrig mulighed for fri luftbevægelse mellem lager og hal. Der monteres en almindelig tætsluttende dør i kassen. Når man går mellem lageret og hallen, bliver der kun transporteret den mængde sporer, der er i de få kubikmeter luft i slusen. Ved at bygge slusen på lagersiden af den eksisterende branddør og sætte et vindue i slusevæggen, kan man i mange tilfælde nøjes med at gå ind i slusen for at tilse lageret, man undgår derved at opholde sig på lageret.

Man kan vælge at ventilere slusen, men effekten er tvivlsom. Forklaringen tager udgangspunkt i en slusedør monteret på lagersiden af den eksisterende lagerdør. Princippet er, at der skal skabes en ren luftstrøm gennem slusen, så de sporer, der kommer ind, bliver suget ud igen. Der skal laves et indtag udendørs eller fra kedelhallen (med brandspjæld). Ventilatoren kan have afkast til lageret. Ventilatoren skal være så kraftig, at luften bliver skiftet et par gange, mens man er i slusen. Den kan laves med timer, så den tænder, når man går ind og så kører f.eks 20 min. Ved at tage luften f.eks gennem en hullet plade i loftet bliver ventilationen mere diffus og kommer på den måde bedre rundt i rummet.

Man kan også undgå en direkte forbindelse mellem hal og lager.

For helt at forhindre lufttransport fra lageret til resten af værket kan man lave adgang til lageret via en yderdør. Løsningen er nok mest realistisk, når den er med i projekteringen af nye værker. Man kan dog, hvis forholdene tillader det, ændre eksisterende værker.

Ofte er lagerdøren hævet, så den er i niveau med indfødningstragten. Da kan det være en mulighed at lave en yderdør ved siden af den oprindelige lagerdør. Uden for denne nye yderdør opsættes en repos, der fører hen til en dør, der giver adgang til lageret. Altså i stedet for en lagerdør med direkte adgang til lageret, skal man nu ud af en yderdør, hen ad en repos og ind af en anden yderdør. Der er ikke længere direkte forbindelse mellem hal og lager.

Der kan ydermere være en fordel i, at de sporer, der sidder i tøjet, bliver blæst af, mens man er på reposen.
Direkte adgang fra hallen
Vidste du, at...
lageret er det mest forurenede område på et flisfyret værk. Du udsættes for meget høje koncentrationer af svampesporer, når du besøger lageret.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".