Ventilation

Ventilationanlægget er bygget til at flytte luften på varmeværket. I mange tilfælde suges sporeholdig luft ind i lokaler, der ellers ikke var forurenede.

Hvis ventilationen er lavet som udsugning, skabes et undertryk i lokalerne. Det er vigtigt at vide, hvorfra erstatningsluften kommer. Luften kan komme fra områder på værket med mange skimmelsvampe. Hvis indtaget til ventilationssystemet sidder i nærheden af aflæsningsområdet, bliver der suget sporeholdig luft ind i lokalerne.

Det er vigtigt at sørge for, at ventilationssystemet pumper ren luft ind på værket. Et indsugningsrør et par meter over bygningen er i reglen nok til, at ventilationsluften er forholdsvis sporefattig. Grundreglerne er, at indtaget skal være så højt oppe og så langt fra lagerudluftning og aflæsningsarealer som muligt.
Ved at pumpe luft ind i lokaler skabes et meget lille overtryk. Der skabes en luftstrøm ud af alle revner og sprækker. I kontorområder kan det være hensigtsmæssigt at lave en kontrolleret luftstrøm f.eks. fra det inderste kontor, gennem det midterste kontor, gennem et gangareal med en yderdør og ind i veje/tørrerum og bad/WC. Ved at pumpe luft ind i de inderste rum og suge luft ud i sekundære rum forhindres en sporetransport fra veje/tørrerum til kontorarealerne. Åbne vinduer og passiv ventilation via huller i væggene bør undgås, idet luften kan være sporeholdig.
Ved at montere en varmeveksler mellem indsugning og udsugning bliver varmetabet minimalt, og ventilationen kan køre både sommer og vinter.


Indsugningsskorsten
Vidste du, at...
1-2 meter over taget er luften meget renere.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".