Udsugning - erstatningsluft

Udsugning er godt, hvis der er styr på erstatningsluften.

Meningen med udsugning er at forurenet luft suges ud og erstattes med ren luft. Det er bare ikke en selvfølge at erstatningsluften er ren. Hvis udsugning i kedelhallen medfører en øget luftstrøm gennem utætheder ind til lageret eller fra riste i væggen ud til aflæsningspladser, så er udsugningen negativ.

Erstatningsluften skal komme gennem riste i væggen ud til rene områder, som ikke er påvirket af aflæsning. Hvis der ikke er en "ren" side af værket, så kan det være nødvendigt at bygge en indsugningsskorsten. Ideen er at suge luft ind 1-2 meter over taget. Der oppe er luften langt renere end længere nede, hvor påvirkningen fra fx aflæsning og lagerventilation er større.  Se mere under "ventilation".

Udsugning kan også være fjernelse af forurenet luft fra vejepladsen. Denne udsugning kan ofte laves uden af tænke så meget på erstatningsluft, idet vejeopgaven typisk er eneste sporekilde i rummet.

Staldventilator i loftet
Vidste du, at...
generelt larmer hurtigt-kørende ventilatorer mere end langsomt-kørende. Vælg derfor en model med lavt omdrejningstal
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".