Anvisninger fra Arbejdstilsynet

Ansatte i el- og varmebranchen er udsat for forholdsvis mange arbejdsskader. For at forbedre denne situation er det fornuftigt at være bekendt med arbejdsmiljøloven. Den har netop til formål at begrænse/forhindre ulykker og andre arbejdsskader.

Arbejdsmiljøloven kan være vanskelig at få et overblik over. På arbejdstilsynets hjemmeside kan man finde de relevante regler for et varmeværk.

På arbejdstilsynets hovedkontor har man afvist at beskrive, hvilke dele af arbejdsmiljøloven der giver særligt mange problemer på varmeværker. Der kan derfor ikke gives nogen anvisning på, hvilke forhold der kræver ekstra fokus.

Arbejdstilsynet har udpeget følgende skrivelser som vigtige for varmeværker:
•    Arbejdsmiljøvejviser 4, Vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer, El- og varmeforsyning.
•    Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg (centralvarmeanlæg med kedler) nr. 42 1980.
•    At-vejledning, nr. D2.2, Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg.
•    At-anvisning nr. 2.2.0.1, Maskiner og maskinanlæg.
•    At-meddelelse, nr. 3.02.1, Stoffer og materialer.
•    At-meddelelse, nr. 3.02.2, Brugsanvisning for stoffer og materialer.

Arbejdsmiljøvejviser 4 er et godt sted at begynde. Deri er en længere liste over udgivelser.

Ved gennemlæsning af materialet ser det ud til, at de kritiske emner bl.a. er :
•    Arbejde med brændsler, herunder aflæsning og stakning af flis.
•    Manuelt arbejde. Ubekvemme arbejdsstillinger og løft giver bl.a. rygproblemer.
•    Anlæg med tryk, strøm og vand. Fejl i anlæggene kan føre til ulykker.
•    Reparation og vedligehold, herunder fald fra anlæg, værktøj der smutter, forbrændinger, skoldninger, farlige afprøvninger.
•    Biologi, herunder skimmelsvampe. Skadelige påvirkninger skal begrænses med alle midler.
•    Kemiske stoffer som syre, baser, olier og rensestoffer kan give problemer. Brugsanvisninger og klassifikationer skal opfylde loven.
•    Varme, kulde og træk. Høje, lave eller skiftende temperaturer er ubehagelige og øger risikoen for fysiske skader.
•    Nedstyrtning f.eks. i læssegrave. Afskærmning og mærkning skal være i orden.
•    Enearbejde. Ulykker og sygdomstilfælde bliver yderligere alvorlige, hvis man ikke bliver fundet/hjulpet. Der findes alarmsystemer.

Emnerne er skrevet i tilfældig rækkefølge.

Ud over specifikke krav gælder det, at man skal gøre, hvad der er muligt for at undgå skadelige påvirkninger og ulykkesrisiko.


Krone smiley er den bedste klasse
Vidste du, at...
iflg. Arbejdstilsynet er varmebranchen et usikkert arbejdssted.

Flere skulle gå efter en krone smiley ...

Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".