Tørreovn

Vejning og tørring er også flishåndtering. Når flisen tages fra prøvespanden og op i en tørrebakke, spredes sporerne, og derfor kan sporekoncentrationen være høj.

Når overskydende flis smides i en affaldstønde, kan der hvirvle sporer op. Flishåndteringen medfører, at der i mange tørre/vejerum er beskidt. Når der ligger støv i lokalet, hvirvles sporerne op i luften ved alle luftbevægelser.

Tørre-/vejerummet skal isoleres fra resten af værket, f.eks. ved at døren er tæt og altid lukket, eller at ventilationssystemet sørger for, at luften ikke cirkulerer ud af rummet. Da der håndteres flis i rummet, må der tages særlige forholdsregler for, at skimmelsvampe ikke spreder sig ud af rummet. Håndteringen skal minimeres. Det gøres f.eks. ved at fylde tørrebakkerne udendørs eller så roligt som muligt. Der kan laves udsugning, som er særlig kraftig lige omkring vejestedet. Efter den ønskede mængde flis er afvejet, skal resten smides ud. Hvis flisen smides i en affaldsspand eller tønde, skal den være forsynet med låg.
Der bør ikke være synligt flis i rummet. Er tørreovnen af varmlufttypen, er der sporer i den luft, der kommer ud af ovnen. Afkastet bør ske udendørs f.eks. ved at føre et rør fra ovnen og ud gennem væggen. Røret må ikke være et plastikflexrør, dels pga. den meget varme luft, dels pga. modstanden i de mange riller i røret. Hvis ventilationen er kraftig, er udendørs afkast fra ovnen ikke nødvendig.

Hjemmelavet
Vidste du, at...
hver gang man ser flis dvs. ved aflæsning og vejning, så er der sporer i luften.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".