Støv kan give astma

Astma er en ubehagelig lidelse, hvor man blandt andet har anfald med besværet vejrtrækning. Astma kan være mere eller mindre alvorlig, nogle tager medicin for at dæmpe symptomerne, andre gør ikke. I denne opgørelse har vi taget alle typer astma med.

Vi har inddelt alle personer på flisfyrede værker i tre kategorier efter, hvor meget biostøv de udsættes for (lav, middel, høj). Vi har sat referencegruppens risiko til 1 og relateret resten til det. Det vil sige, at hvis risikoen er 2, så har man dobbelt så stor risiko som folkene på referenceværkerne.

Det ses på figuren, at jo flere sporer fra skimmelsvampen A. fumigatus man udsættes for, jo større er risikoen for astmasymptomer. Tallene er ikke statistisk sikre, men tendensen er klar. Ligeledes stiger risikoen for astmasymptomer, hvis man udsættes for høje koncentrationer af endotoxin eller støv.

Skimmelsvampen Aspergillus fumigatus er en af de skimmelsvampe, som trives godt i flis og findes på alle flisfyrede værker. Svampen er kendt fra andre arbejdsmiljøsammenhænge bl.a. savværker, hvor netop denne svamp giver helbredsproblemer.

Lungefunktion undersøges ved at puste hårdt
Vidste du, at...
astma kan vise sig på mange måder, og både tidligt og sent i livet.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".