Lungerne er følsomme

Luftvejene er særligt udsatte, når indåndingsluften er forurenet med biostøv. På figuren vises flisarbejdere som røde søjler og til sammenligning er vist referencegruppen som blå søjler.

Der er ingen sikre forskelle mellem de to grupper. Der er dog tendens til mere hoste blandt flisarbejdere end i referencegruppen.

Informationerne er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse.

Forhistorisk figur af lungesyg person
Vidste du, at...
luftvejene er besat med små fimrehår, der renser luften, inden den når ned i lungerne.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".