Hvem var med i undersøgelsen

I projektet "flis og arbejdsmiljø" deltog 120 personer fra flisfyrede værker og 108 fra gas eller kulfyrede værker.

Personalet på flisfyrede værker er i gennemsnit 48 år gamle, ca. 40 % ryger, 8 % har tidligere haft lungesygdomme og ca. 20 % har et bijob.

Personalet på de gas- og kulfyrede værker er i gennemsnit 48 år gamle, ca. 32 % ryger, 11 % har tidligere haft lungesygdomme og ca. 27 % har et bijob.

Vidste du, at...
den gennemsnitlige flisarbejder er 48 år og er let overvægtig (har et lidt for højt bmp).
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".