Rygning skader helbredet

Når man ser på symptomer fra luftvejene, skal der tages hensyn til rygning. Derfor er analyserne opdelt på rygere og ikke rygere. Rygerne har generelt dårligere lungefunktion og flere astmasymptomer, men der er ingen forskel mellem flis- og referencegruppen. Rygning er altså lige dårligt i begge grupper, og der er ikke noget på flisværkerne, der forstærker rygningens negative effekt.

Vidste du, at...
rygning som regel påvirker lungerne mere end dårligt arbejdsmiljø.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".