Flis kan selvantænde

Almindeligt skovflis selvantænder som udgangspunkt ikke, dog er der enkelte eksempler på det modsatte. Det er meget almindeligt, at flis selvopvarmer til omkring 70 grader. Ved så høje temperaturer dannes en række let antændelige gasser. Sammensætningen og koncentrationen afhænger af det flisede materiale og oplagets form. Er kombinationen af gas, ilt og varme uheldig, så selvantænder stakken.

I beredskabets registreringer af udrykninger ses det, at flis relativt ofte selvantænder. Typen af flis, der antænder er dog ikke registreret. Det formodes, at bark og grønne dele i flisen øger risikoen, ligesom store høje stakke af flis har øget risiko for selvantændelse. Det bemærkes dog at der også kan ske selvantændelse i lave stakke.

Træpiller selvantænder også af og til. Brændende træpiller i siloer er meget vanskelige at slukke, og indsatsen bliver dyr og farlig.

Halm har også egenskaber til at selvantænde. Uheldig kombination af fugtigt halm i bigballer og dårlig ventilation kan føre til selvantændelse.

Har man store lagre af biologisk aktivt materiale, bør man også have en plan for at undgå selvantændelse og håndtere ulykken hvis den sker.

Meget farlig slukningsindsats
Vidste du, at...
cirka 1% af alle brande registreres som selvantændelsesbrande. Disse brande er svære at slukke og medfører mere skade end gennemsnitsbranden.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".