Flis som faldunderlag

Skov & Landskab har lavet et pilotprojekt for Sundhedsstyrelsen om ”Risikoen for skimmelsvampe over flis, der bruges som faldunderlag”.

Den lille undersøgelse gav anledning til nogle foreløbige anbefalinger:

-Under leg på flisunderlag frigives skimmelsvampesporer til luften. Børn med skimmelsvampeallergi bør ikke lege på flisbelagte arealer.
-Jo større aktivitet, jo flere sporer frigives der. Flis er derfor bedst egnet til arealer med lav belastning.
-Flis i bede og andre steder uden aktivitet medfører ingen risiko.
-Børn bør ikke lege i flisstakke eller med flisen i det hele taget.
-Set ud fra et sundhedsfagligt synspunkt er det bedst at sprede ulagret/friskhugget flis. Vedflis er nok bedst egnet.
-Flisen bør spredes om efteråret, så der i løbet af vinteren sker en udvaskning af de næringsstoffer, som skimmelsvampene lever af.
-Børn bør ikke være til stede ved udlægningen af flis.
-Der bør altid bæres P3 åndedrætsværn ved udlægning af flis.

For yderligere information og evt. sporemåling og vurdering af konkrete legepladser kontakt Simon Skov (ssk@life.ku.dk)
Vidste du, at...
når der leges på flisunderlag, frigives der skimmelsvampe i en mængde, der kan medføre gener for børn med følsomme luftveje og/eller anlæg for allergi. Udlægning af flis bør altid ske med P3-maske.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".