Flis som dæklag

Danske Anlægsgartnere har givet en kortfattet anvisning på, hvordan flis kan bruges som dækmateriale.

Flis, der ikke er omsat og er uden smuld samt flis med et højt vedindhold, har den bedste effekt på ukrudtet. Flislaget til ukrudtsbekæmpelse skal være 10-15 cm tykt.

Det er vigtigt, at jorden er fri for rodukrudt, før flisen udlægges, ellers vil f.eks. kvik hurtigt vokse igennem flisen.

Flisen holder sin effekt i ca. 3 år, og jo friskere flisen er, jo længere holder den.

Flisen må ikke indeholde fint smuld, da det forringer effekten. (Der må ikke være mere end 20-30% partikler under 20 mm og ikke mere end 5-10% partikler under 5 mm).

Flisen skal lægges ud efter plantning, for at undgå opblanding med jord. Vent evt. 1 år efter plantning
med at tilføre flisen. Renhold mekanisk første vækstsæson, og efterplant inden udlægning af flisen.

Arealet gødes før udlægning gerne et halvt år før med f.eks. 5 kg NPK 23-3-7 pr 100 m2. Der kan også gødes lige før udlægningen.

På våde eller vandlidende jorde kan en dækning med flis betyde, at planternes rødder rådner, da flisen holder på vandet. Disse steder bør der kun lægges flis lige omkring planterne, dvs. i ca. 30 cm radius om hver plante.

Flis er populært til giftfri drift
Vidste du, at...
hjemmesiden www.flisogskimmelsvampe.dk
giver information til gartnere og skovarbejdere om flis og skimmelsvampe.

Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".