Flis har mange navne

Mange gartnere kalder alle typer flis for ”barkflis”. Det er en dårlig vane, som af og til er skyld i misforståelser.

Der findes ingen officielle definitioner på flistyper, men herunder ser du et forslag.

    * Barkflis er findelt bark. Der er stor forskel på barkflisens udseende og egenskaber afhængigt af, hvilken træart barken kommer fra, og hvilken behandling barken har fået.
    * Træflis, stammeflis eller vedflis er flis lavet af træstammer.
    * Industriflis er lavet af trærester fx fra savværker eller møbelfabrikker. Nogle gange er træet tørret inden forarbejd­ningen. Flisen er ofte lavet ved knusning af træet.
    * Skovflis eller helflis er flis lavet af hele træer. Det medfører, at flisen indeholder både nåle/blade, kviste, bark og træmasse.
    * Grønflis er ofte brugt som betegnelse for skovflis hugget af træ
.
Vidste du, at...
barkflis er findelt bark. Barkflis vælges ofte på grund af farven, men flis med vedmasse holder længere.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".