Indretning på 30 værker

Ud af de 30 værker, som besvarede spørgesskemaet om rutiner og indretninger, kan det siges, at flere burde lave sluser og færre burde feje.

Sluserne bidrager til at holde luften i kedelhallen ren. Både rengøring ved trykluft og fejning hvirvler meget støv og mange sporer op i luften. Begge metoder bør kun bruges, når andre måder i udelukket. Støvsugning er den bedste måde at gøre rent. Gulvvask evt. med maskine er fin, mens højtryksspuling er negativ.

Bemærk også, at 20 ud af 30 finder smuld ved indmaderen. Nogle af disse utætheder medfører spredning af sporer til kedelhallen. 

Kun 7 ud af 30 værker har kamera på lageret
Vidste du, at...
billige ændringer af indretningen kan betyde meget for arbejdsmiljøet.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".