Kort og godt om støv

-Flislagre er meget sporebelastede.

-Der er flere sporer i kedelhallen på flisværker end på referenceværker. Niveauet er kritisk på en del værker.

-Der er ikke flere sporer på kontoret på flisværker end i udeluften.

-Personbårne målinger viser at personalet på flisværker udsættes for 30 gange så mange sporer som personalet på gas- og kulfyrede værker.

-Generelt er niveauet af endotoxin og støv meget lavt på flisfyrede værker.

-De fleste værker har ventilation i kedelhallen, men ikke afsugning ved vejeplads, ikke videoovervågning af lageret og ikke sluse mellem lager og hal.

-I gennemsnit bruger personalet 30 % af arbejdstiden i kedelhallen, 30 % på kontoret og 40 % på opgaver andre steder.


 

Hvor der transporteres flis er der støv
Vidste du, at...
der ikke findes lignende undersøgelser i andre lande.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".