Stationære og personbårne målinger

Biostøvet kan måles enten stationært i de forskellige rum eller med personbårne pumper. Førstnævnte giver et billede af luftkvaliteten på et bestemt sted, mens målingerne med de personbårne pumper giver et godt billede af, hvad personen udsættes for under arbejdet.

Resultater fra personbårne målinger er altid højere end fra stationære målinger, idet personens bevægelser hvirvler støvet op.

Biostøv fra flis optræder i forskellige koncentrationer afhængigt af, hvor man er på værket. Det generelle billede er, at luften på flislageret er kraftigt forurenet. Det ser bedre ud i kedelhallen, og på kontoret er luften lige så ren som uden for værket.

Biostøvet består af en lille smule endotoxin, lidt træstøv og en hel del sporer fra skimmelsvampe.

I denne undersøgelse har vi brugt både stationære og personbårne målinger samt lavet opgørelser over deltagernes arbejdsopgaver. På den måde kan vi ud fra et arbejdstidsskema gange eksponeringen på og til sidst sammenholde det med svarene i helbreds-spørgeskemaet.

Vidste du, at...
målinger viser, hvordan biostøvet fordeler sig på værket.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".