Kort og godt om helbred

-Generelt har ansatte på flisfyrede værker ikke flere luftvejssymptomer end ansatte på kul- og gasfyrede værker.

-De ansatte på flisfyrede værker, som udsættes for mest støv, har også flest symptomer.

-I løbet af en to-års periode udvikler flere flisarbejdere næsesymptomer, end det er tilfældet hos referencegruppen.

-Der kan ikke påvises en øget hyppighed af allergi overfor skimmelsvampe blandt flisarbejdere.

-Flisarbejdere med sensibilisering (allergi) overfor skimmelsvampe har besvær med hoste.

-Der er tendens til øget hyppighed af astmasymptomer og næse/øjen-problemer.

-Den afvekslende arbejdsdag, som mange har, er sandsynligvis årsagen til de få helbredsproblemer.

 

Lungefunktionen undersøges
Vidste du, at...
rygning har større effekt på helbredet end flisstøv.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".