Værkernes størrelse

 
Langt de fleste jyske og fynske flisfyrede værker har deltaget i undersøgelsen. De omfatter målinger på værket og deltagelse i helbredsundersøgelserne. Det brede spænd af deltagerværker betyder, at resultaterne er relevante for alle størrelser af værker.

De deltagende værker udgør et bredt spænd af størrelser fra de mindste til det største (Det største er ikke med på figuren). De tre farver viser opdelingen i små, mellem og store værker. Det viser sig, at der ikke er ret stor forskel på den gennemsnitlige sammensætning af arbejdsopgaver. Der er heller ikke ret stor forskel på sporekoncentrationen på de tre kategorier af værker. Dog er der tendens til lidt flere sporer i kedelhallen på store værker og lidt flere sporer på kontorerne på små værker.

 

Vidste du, at...
der ikke er tydelig forskel i sporekoncentrationen på store og små værker.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".