Vejning og tørring er også flishåndtering.

I tørrerummet håndteres flis. Når flisen tages fra prøvespanden og op i en tørrebakke, spredes sporerne, og derfor kan sporekoncentrationen være høj.

Når overskydende flis smides i en affaldstønde, hvirvler der sporer op.
Flishåndteringen medfører, at mange tørre/vejerum er ret beskidte. Når der ligger støv i lokalet, hvirvles det op i luften ved alle luftbevægelser.

Tørre-/vejerummet skal isoleres fra resten af værket f.eks. ved at døren er tæt og altid lukket, eller at ventilationssystemet sørger for, at luften ikke cirkulerer ud af rummet.  Da der håndteres flis i rummet, må der tages særlige forhåndsregler for, at skimmelsvampe ikke spreder sig ud af rummet. Håndteringen skal minimeres.  Det gøres f.eks. ved at fylde tørrebakkerne udendørs eller så roligt som muligt. Der kan laves udsugning, som er særlig kraftig lige omkring vejestedet. Efter den ønskede mængde flis er afvejet, skal resten smides ud. Det skal helst ske, ved at bære flisen ud af værket. Hvis flisen smides i en affaldsspand eller tønde, skal den være forsynet med låg. Der bør ikke være synligt flis i rummet. Er tørreovnen af varmluft-typen, er der sporer i den luft, der kommer ud af ovnen. Afkastet bør ske udendørs f.eks. ved at føre et rør fra ovnen og ud gennem væggen. Røret må ikke være et plastik- flexrør, dels pga. den meget varme luft, dels pga. modstanden i de mange riller i røret. Hvis ventilationen er kraftig, er udendørs afkast fra ovnen ikke nødvendig.

Fin vejeplads med aftræk og styr på det overskydende flis
Vidste du, at...
tørring og vejning måske slet ikke er nødvendigt. Hvis du har en flisleverandør du stoler på, så overvej om vejningerne kan betale sig.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".