Flismodtagelse

Aflæsning og flytning af flis er blandt de arbejdssituationer, hvor sporekoncentrationen er højest. Når flispartiklerne bevæges, frigives sporerne og svæver omkring med vinden. Mange har sagt: ”Jamen, jeg står altid, så støvet blæser væk fra mig”. Det er IKKE nok. Målinger viser tydeligt, at der er ekstreme forureninger på alle sider af aflæsningsstedet. Undgå så vidt muligt alle ophold i nærheden af, hvor flis bliver læsset af eller flyttet. Uundgåelige ophold bør ske med maske.

Det er vigtigt for sporeniveauet inde på varmeværker, at der ikke kommer luft fra aflæsningsområdet ind på værket. Hold døre og vinduer lukket og vær sikker på, at ventilationssystemet ikke suger forurenet luft ind i bygningen.

Vær opmærksom på, at det er varmeværkets ansvar, at udefrakommende (f.eks. chauffører) arbejder sikkert på varmeværkets område. Udefrakommende, der ikke følger varmeværkets sikkerhedsanvisninger, bør bortvises fra området.


Walking floor foretrækkes
Vidste du, at...
aflæsning af flis er en af de arbejdsopgaver, der støver mest. Undgå ophold ved aflæsningspladsen - det gælder også chaufføren.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".