Vedligehold samlingerne på værket

Samlinger, fuger, lister, pakninger osv. - alt sammen skal vedligeholdes.

Hårde fuger mellem bygningsdele fx mellem væg og loft har tendens til at smuldre, når bygningen bevæger sig. Der bør ikke findes utætheder mellem lageret og resten af værket. Selv små utætheder kan medføre, at der blæser store mængder sporeforurenet luft fra lageret ind i fx kedelhallen. Hvis bygningen bevæger sig meget, kan det være hensigtsmæssigt at reparere utæthederne med elastisk fuge. Elastisk fuge, som typisk er brugt mange steder i en bygning fx rundt om alle døre, skal også vedligeholdes. Fugerne bliver stive med tiden og revner til sidst. Hvis revnerne giver anledning til sporetransport, bør de repareres. På flere værker er fugen mellem tragten og det omgivende betongulv lavet med en elastisk fuge. Når denne fuge ældes opstår der fri adgang mellem kedelhal og lager.

Maskindele kan også være samlet med gummipakninger eller "aspesttov". Hvis luger og andre dele i fremføringssystemet er utætte, kan der komme store mængder sporer og smuld ud af selv den mindste utæthed.

 

Luge i indmaderen, slidt pakning.
Vidste du, at...
utætheder ofte viser sig ved smuld, støvfaner eller lugt.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".