Arbejdstid og opgaver

Det har vist sig, at de fleste ansatte på flisfyrede varmeværker har en meget afvekslende arbejdsdag. Det gælder både for små, mellem og store værker. Resultatet af arbejdstidsundersøgelsen kan ses under fanebladet "forskning".

Den afvekslende arbejdsdag er sandsynligvis årsagen til de relativt få gener, som ansatte på flisfyrede værker oplever.

Afvekslingen skal bruges aktivt til at udjævne udsættelsen for biostøv. Man bør planlægge arbejdet, så de beskidte opgaver løses over flere dage. Det er fx ikke hensigtsmæssigt, at gøre rent på lageret samme dag, som man blæser ventilationskanaler rene. Begge opgaver medfører en kraftig udsættelse for biostøv og bør derfor ligge på hver sin dag.

Driftskontor med kameraovervågning - rent arbejde
Vidste du, at...
man er bedre til at tåle "beskidt" arbejde, hvis det afveksles med "rent" arbejde.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".