Et virvar af ord og masketyper

Markedet for personlige åndedrætsværn kan være svært at overskue. Der findes et utal af masker og filtre. Hver producent har desuden en række modelnavne, som forvirrer billedet yderligere.

Vælger du forkert, giver masken måske ingen beskyttelse eller er ubehagelig at have på.

Der skelnes mellem filtrerende og luftforsynet åndedrætsværn. Filtrerende åndedrætsværn renser den forurenede luft vha. filtre, mens det luftforsynede åndedrætsværn transporterer frisk luft til arbejdsstedet. Sidstnævnte omtales ikke yderligere, da filtrerende åndedrætsværn vil yde tilstrækkelig beskyttelse i forbindelse med flisarbejde.

Filtrerende åndedrætsværn skal man enten selv trække luften igennem eller det kan være motordrevet (turboudstyr).

Begge dele fås som halv- eller helmasker. Turboudstyr kan desuden bruges med halv- eller helhætter.

Endelig findes der filtrerende ansigtsmasker, ”engangsmasker” eller ”sikkerhedsmasker” som er masker, hvor filtermaterialet er en del af selve masken. De er kun effektive, hvis de slutter helt tæt til ansigtet – og det gør de sjældent.

Har man skæg eller stubbe skal man være ekstra opmærksom på, om masken slutter tæt til ansigtet. Generelt anbefales det at bruge hætter, hvis man har fuldskæg.


Vidste du, at...

alle former for personlige værnemidler kun er en nødløsning i forhold til fastmonteret ventilation eller forbedrede arbejdsrutiner.

Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".