Der skal være ren luft i førerhuset

Arbejder man jævnligt med flis, bør man også sikre sig, at de maskiner, der bliver brugt, har et tilstrækkeligt godt filtersystem.

Traktorer, minilæssere osv., der bruges til at håndtere flis, bør have et ventilationssystem med et effektivt filter. Da maskinerne ofte håndterer store mængder flis, er der tætte sporeskyer omkring dem. For at have frisk luft i kabinen er det nødvendigt at have et tæt ventilationssystem, der ikke slipper ufiltreret luft ind, og et filter af F7/EU7-kvalitet.

Biler, der leverer flis, behøver så vidt vides ikke at blive udstyret med et særligt filtersystem. Når vinduer og døre er lukket under aflæsning, og blæseren slukket under arbejdet, er der ingen grund til bekymring.

Store maskiner støver meget. Der er behov for et effektivt filter.
Vidste du, at...
det er vigtigt, at lukke døre og vinduer til biler, når der aflæsses flis. Hold kabinen ren med støvsugning.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".